Fotokredit: Bilbranchen

10.08.20 Bilbranchen Nyheder

Løntilskud for lærlinge/elever i 2020 – få genopfrisket mulighederne

Med forårets trepartsaftale blev der skabt mulighed for, at private virksomheder kan få løntilskud til lærlinge og elever fra 1. maj 2020 og året ud. Løntilskuddet afhænger af, hvilke uddannelsesaftaler, der er tale om, og hvornår aftalen er indgået. Lønrefusionen for skoleophold forhøjes med 20 pct. for uddannelsesaftaler i 2. halvår, dog ikke korte aftaler. Udbetalingen sker automatisk til jeres Nemkonto.

Midlertidigt løntilskud til lærlinge og elever fra 1. maj til 31. december 2020
Størrelsen på løntilskuddet afhænger af uddannelsesaftalen. Virksomhederne kan få:

  • 75 % af elevlønnen for de elever, som allerede er ansat inden den 1. maj 2020 (gælder alle elever uanset aftaletype).
  • 90 % af elevlønnen for nye ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreraftaler og restlæreaftaler, der starter fra 1. maj 2020 eller derefter
  • 45 % af elevlønnen for nye elever med korte uddannelsesaftaler, der starter 1. maj 2020 eller derefter. Det er et krav, at virksomheden ikke tidligere har haft en kort uddannelsesaftale med samme elev.
  • Restaftaler, der bliver indgået efter en udløbet eller opsagt kort aftale, vil tælle som en ny aftale og dermed udløse ret til 90 pct. i løntilskud i stedet for 75 pct.

Løntilskuddet gælder kun for praktikperioderne, da virksomhederne modtager lønrefusion under skoleperioderne.

Hvordan udbetales løntilskuddet og lønrefusionen?
Det midlertidige løntilskud bliver udbetalt automatisk til virksomhedens NemKonto, så der skal ikke søges om det. Løntilskuddet udbetales forventelig første gang i september 2020. Her udbetales løntilskuddet med tilbagevirkende kraft fra 1. maj 2020.

Den forhøjede lønrefusion under skoleophold vil blive udbetalt på samme måde, som den almindelige lønrefusion bliver udbetalt fra AUB i dag. Den forventes implementeret i oktober.

Hvad med voksenlærlinge og -elever?
Voksenlærlinge og -elever er også omfattet af ordningen. Det gælder også, hvis virksomheden samtidig modtager løntilskud til voksenlærlingen/-eleven fra jobcenteret.  Virksomheden kan altså få både det ekstraordinære løntilskud fra AUB og evt. løntilskud til voksenlærlinge/-elever fra jobcenteret samtidigt, også selv om det kan betyde, at virksomheden får en kompensation på mere end 100 pct.

Hvilken løn beregnes tilskuddet af?
Lønbegrebet i ordningen bliver A-indkomst + pension svarende til lønbegrebet fra lønkompensationsordningen. A-indkomst indeholder udbetalinger i form af fritvalg, SH, og ferie.

Hvis virksomheden får lønkompensation for elever?
Hvis I får lønkompensation for jeres lærlinge/elever i regi af den generelle lønkompensationsordning, vil der ikke samtidig kunne ydes løntilskud. Når lønkompensationsordningen udløber, vil I kunne få løntilskud til lærlinge/elever.

Forhøjet lønrefusion under skoleophold resten af 2020
Lønrefusionssatsen under skoleophold bliver øget med 20 pct. i 2. halvdel af 2020. Det gælder for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler (og altså ikke for korte aftaler). Samtidig suspenderes reglen om, at lønrefusionen maks. må udgøre 100 pct. af lønudgiften for skoleophold for disse aftaletyper i perioden.

AUB informerer også om ordningen

AUB vil også løbende informere om ordningen.

Følg med her
Hanne Baunkjær

Hanne Baunkjær

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4846
  • Mobil +45 2099 8478
  • E-mail haba@di.dk

Relateret indhold