DI Mener:

Flere og mere fokuserede offentlige investeringer i forskning og innovation

Danmarks succes bygger på, at danskerne er dygtige og opfindsomme. Det skal vi holde fast i. Derfor er det afgørende, at vi investerer mere i forskning og innovation – og at vi investerer mere fokuseret på de områder, hvor vi får mest ud af investeringerne.

DI mener, at regeringen skal løfte de offentlige investeringer i forskning fra det nuværende niveau på én procent af BNP til 1,5 procent af BNP. Flere investeringer er en af forudsætningerne for, at virksomhederne kan udvikle nye produkter og løsninger og øge deres vækst og produktivitet til gavn for hele samfundet.

Mere fokus i investeringerne

Vi skal være bedre til at fokusere på de offentlige forskningsmidler. Det skal ske inden for de områder, hvor virksomhederne har størst behov for viden og kompetencer. Vi er allerede stærke på energi-, miljø-, fødevare-, og medicinalområdet samt på produktions- og materialeområdet. Det skal vi udnytte bedre. De tekniske og naturvidenskabelige områder er til gengæld underprioriterede. DI mener, at teknisk forskning skal udgøre mindst 20 procent af den samlede, offentlige forskning.

Samarbejde øger forskningens relevans

Når virksomheder og offentlige forskningsmiljøer samarbejder, skaber det værdi og øger forskningens relevans. De statslige fonde og programmer på forskningsområdet bringer forskere og virksomheder sammen om projekter af høj kvalitet. Desværre er de statslige forskningsmidler og budgetterne i de statslige fonde faldet over de senere år.

Bevillingerne til Innovationsfonden er faldet fra 2,1 milliard kr. i 2010 til 1,2 milliard kr. i 2017. DI mener, at regeringen skal øge bevillingerne betydeligt – også til demonstrations- og udviklingsprogrammer inden for energi og det miljøteknologiske område.

Stærke og attraktive forskningsmiljøer

En forskningsinfrastruktur med databaser, laboratorier og forsøgsanlæg i verdensklasse kan tiltrække både forskningsintensive virksomheder og førende forskere fra udlandet. DI mener, at vi skal øge investeringerne i nye test- og pilotfaciliteter, hvor nye produkter og løsninger kan blive testet. Samtidig skal vi opbygge stærke forskningsmiljøer i tilknytning til ESS.

Vi skal investere i de bedste forskningsmiljøer og tiltrække topforskere og talenter til Danmark. Her er investeringer i Danmarks Grundforskningsfond vigtige, og disse investeringer bør øges.

Samtidig skal vi sikre, at de kloge hoveder kommer ud i vores virksomheder, hvor f.eks. uddannelsen af ph.d’er bør ske på områder, som efterspørges af virksomhederne.

Mette Fjord Sørensen

Mette Fjord Sørensen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3797
  • Mobil +45 5213 2312
  • E-mail mfj@di.dk