06.01.24 Vi rådgiver dig Nyheder

ESG i e-commerce - få tre strategier

Danske virksomheder står overfor en stor ændring i deres rapportering, når de nye krav om bæredygtighedsrapportering træder i kraft – forventeligt fra og med 2024. De nye rapporteringskrav skal understøtte en bæredygtig omstilling indenfor både miljø og sociale forhold samt selskabsledelse. E-commerce virksomheder har potentiale til også at spille en vigtig rolle i den grønne omstilling gennem tiltag, der reducerer miljøpåvirkning, fremmer bæredygtig produktion, forbrug og adfærd.

E-commerce virksomheder, der går foran med en bæredygtig omstilling, vil være i en god position til at tiltrække og fastholde kunder og medarbejdere.

De seneste år har mange danske virksomheder arbejdet på at blive mere bæredygtige eksempelvis ved at reducere miljøbelastende udledninger, omstille produktionen til mere bæredygtighed og forbedre vilkårene for medarbejderne. Selv om ESG-rapporteringskravet i første omgang omfatter de største virksomheder, vil de fleste virksomheder blive ramt enten direkte eller indirekte ved at være leverandør til en stor virksomhed.

Som en del af ”Green Deal-aftalen” har EU kommissionen besluttet, at  fra og med 2024 skal alle store virksomheder således rapportere om deres arbejde med den bæredygtige omstilling. Det betyder også rapportering fra værdikæden, hvor der skal rapportere om forbrug, udledninger m.v. Som noget nyt, omfatter rapporteringskravene også sociale forhold, oplysninger om medarbejderne, menneskerettigheder, påvirkninger på omgivende samfund samt oplysninger om selskabsledelse.

Læs også: Bæredygtighed, compliance og rapportering (ESG) - DI (danskindustri.dk)

Talentfaktor i e-commerce: Mangel på kvindelige rollemodeller

Lyt til podcast her

For mange virksomheder har arbejdet med bæredygtighed betydning for deres forretningsmodel, beslutninger om strategisk retning og investeringer i nye produkter og produktionsanlæg. Derfor får du her tre strategiske indsatsområder, som du kan implementere i din e-commerce virksomhed.

ESG i e-commerce: Miljø, Sociale forhold og ledelse

Den grønne omstilling for e-commerce er stadig i sin tidlige fase, men der er en stigende bevidsthed om vigtigheden af at gøre onlinesalg mere bæredygtigt. E-commerce virksomheder, der går foran i den grønne omstilling, vil være i en god position til at tiltrække og fastholde kunder, der er interesserede i bæredygtighed. E-commerce har potentiale til at hjælpe med ESG initiativer på en række måder, her kommer lidt inspiration.

1: Miljømæssige forhold - reducere forbruget af ressourcer

ESG-forbedringer i e-commerce kan ske gennem reducering af forbruget af ressourcer fx ved at bruge mere bæredygtige materialer til at producere produkter og pakker.

Reparere og genbruge produkter, så de ikke skal smides ud – men indgår i en cirkulær forretningsmodel fx ved at tilbyde gensalg eller reparationsservices. For mere læs artiklen: Re-commerce: nye trends skaber nye omsætning

Reducere affaldsproduktion fx ved at reducere mængden af emballage, og genanvende emballagen, der bruges.

Virksomheder kan reducere deres energiforbrug ved at bruge mere effektive datacentre, servere og logistikløsninger.

Reducere miljøpåvirkningen af logistikken

  1. Bruge mere bæredygtige transportformer, f.eks. cykelbud eller elbiler.

  2. Forbedre pakningen af varerne, så de fylder mindre, vejer mindre og er genanvendelige. Se casen fra Proshop, hvordan de har gjort her

  3. Reducer returvarer. Virksomheder kan bruge en række teknologier til at reducere returvarer. Fx 360-graders billeder og video kan give kunderne en bedre produktpræsentation. VR virtual reality (VR) og AR augmented reality (AR) - kan bruges til at give kunderne en mere realistisk oplevelse af produkterne, før de køber dem og dermed reducere fejlkøb.

Find DIs anbefalinger til klimaneutral transport her

Læs også: Fem AI-taktikker til e-commerce i 2024

2: Sociale forhold

Sikre gode arbejdsvilkår 

E-commerce virksomheder kan sikre gode arbejdsvilkår for deres medarbejdere ved at tilbyde fair løn, gode arbejdsforhold og mulighed for uddannelse og udvikling. Find hjælp til arbejdsvilkår hos DI her og find uddannelsesmuligheder i DIs kursuskatalog her

Fremme mangfoldighed og inklusion

Virksomheder kan fremme mangfoldighed og inklusion ved at skabe en arbejdsplads, der er åben for alle, uanset køn, race, religion eller seksuel orientering. Start fx med at skrive under på Diversitetsløftet – så har du et måltal til strategien og en konkret indsats til handlingsplanerne. Få hjælp af DI her . DI er også ved at etablere en følgegruppe, hvis formål er at få flere kvinder i e-commerce, kontakt mlbi@di.dk for mere.

Støtte gode formål

Flere virksomheder har et eller flere gode formål, de støtter fx bioversitet eller hjælp til Ukraine.
Det kan også være at støtte lokallivet ved at støtte det lokale idrætsliv eller ved at investere i lokale projekter. Et godt eksempel er Give Steel, der i 2023 vandt DI-prisen for at tage socialt ansvar for unge mennesker.

3: Ledelsesmæssige forhold

Sæt ambitiøse mål

Sæt ambitiøse mål for ESG-målsætningerne på tværs af afdelingerne. Sørg for, at det er en tværgående indsats, som alle afdelinger bliver målt på, således at det tegner en fælles indsats og er en del af det overordnede strategiske program. Offentliggør målsætningerne for at øge gennemsigtigheden, og gør måltallene synlig for alle.

Skab en kultur, der fremmer bæredygtighed

E-commerce virksomheder kan skabe en kultur, der fremmer bæredygtige valg ved at integrere ESG i deres strategi, politikker og procedurer. Gør det til en prioritet ved fx at have en ”bæredygtighed først” tilgang til indkøb, forbrug og adfærd.

Læs også: Trends der vil forme e-commerce i 2024

Involvere og engagere interessenter 

E-commerce virksomheder kan engagere deres interessenter i ESG-arbejdet gennem feedback og ved at samarbejde om at udvikle og implementere bæredygtige løsninger. Få hjælp til klimaklar produktionsvirksomheder gennem dette DI-program her

Her er nogle eksempler på, hvordan e-commerce virksomheder allerede arbejder med ESG initiativer:

Amazon har sat sig et mål om at blive kulneutral inden 2040. Virksomheden har investeret i vedvarende energikilder og har forpligtet sig til at reducere sit energiforbrug og sin udledning af drivhusgasser.

ASOS har sat sig et mål om at blive 100 % genanvendt inden 2030. Virksomheden har reduceret mængden af emballage, der bruges, og den har indført et program til genbrug af tøj.

IKEA har sat sig et mål om at blive CO2-neutral inden 2030. Virksomheden har investeret i vedvarende energikilder, og den har forpligtet sig til at reducere sit energiforbrug og sin udledning af drivhusgasser.

Zalando vil inden 2025 nå deres ”science-based targets” mål om at reducere CO2-emissioner med 80 % i emissioner fra egne operationer sammenlignet med 2017. De har i 2023 designet emballage til at minimere spild og holde materialer i brug, hvilket specifikt eliminerer engangsplastik.

image3m36.png

Relateret indhold