Fotokredit: DI Bilbranchen

19.12.23 DI Bilbranchen Nyheder

Den perfekte storm i branchen

DI Bilbranchens direktør ser tilbage på et turbulent år med konsolidering, usikkerhed om kontrakter og et styrket samarbejde mellem forhandlerforeningerne.

At skulle opsummere de mange markante hændelser, som er sket i bilindustrien i år, har været sværere end det plejer. Aldrig før, vil jeg påstå, er der sket så mange væsentlige ændringer på så kort tid som i det forgangne år. I forvejen var den globale bilindustri og branchen herhjemme udfordret af de massive investeringskrav, som både grøn omstilling og stadigt mere digitale kunder stiller. Oveni disse udfordringer kom så stigende renter, lavt nybilsalg, høje driftsomkostninger og for mange bilmærker usikkerhed om den fremtidige distributionsmodel, og vupti, så står branchen midt i den perfekte storm.

Når vi om mange år ser tilbage på 2023, tror jeg, mange vil se året som det år, hvor konsolideringen blandt forhandlere for alvor tog fart. I branchen har vi talt om konsolideringen længe, men især lave renter og et relativt højt salg af biler var i en årrække grundene til, at købere og sælgere ikke kunne nå hinanden. I dag overvejer hver anden af medlemmerne i DI Bilbranchen at indgå i en form for konsolidering.

Hvor markedet for lastbiler og varebiler var relativt roligt i det forgangne år, blev markedet for personbiler særdeles turbulent. Ganske vist så vi en normalisering af fabrikkernes produktionstider og dermed leveringstiderne for kunderne, men markante prissænkninger i starten af året kombineret med et europæisk bilmarked, hvor mange lande støtter købet af elbiler, førte til voldsomme prisudsving og en betydelig parallelimport. Derfor blev 2023 paradoksalt nok et år med både høj efterspørgsel og lavere priser, da forhandlerne lærte på den hårde måde, at værdien af lagerbeholdningen kan svinge med tocifrede procenter nærmest fra dag-til-dag.

Lad os bevæge os fra de højere luftlag og i stedet se på en række mere jordnære og mindst ligeså vigtige dagsordener for sekretariatet i DI Bilbranchen i det forgangne år.

Regeringsgrundlaget satte årets politiske retning
I december 2022 landede SVM-regeringens regeringsgrundlag. Med input fra Dansk Industri står der i grundlaget, at regeringen ønsker at se på bilbeskatningen for at løfte ambitionerne for antallet af elbiler frem mod 2030. Og med de ganske få sætninger, var den politiske retning for 2023 sat. I årets Tendens-analyser har vi gentagne gange understreget, at elbilerne har brug for en økonomisk håndsrækning, hvis vi skal holde momentum i omstillingen. Vi har dokumenteret, hvordan erfaringerne fra vores nabolande viser, at salget af elbiler fortsat er meget prisfølsomt. Og hvis der politisk ikke gøres noget ved 2020-aftalen, så vil fire ud af fem af de mest populære elbiler, der sælges i dag, stå overfor mærkbare afgiftsstigninger fra 2026. Derfor kan DI Bilbranchen også kun kvittere for, at regeringen med den nyeste finanslov har taget de første vigtige skridt ned af vejen ved at fastholde bundfradraget på elbilerne i 2024 og 2025.

Samtidig satte EU en udløbsdato
Datoen for hvornår, der ikke længere må sælges emissionsudledende person- og varebiler i EU, faldt også på plads i det forgangne år. Fra 1. januar 2035 siges der farvel til de konventionelle benzin- og dieselbiler, som i mange årtier har sikret europæernes mobilitet. Og i samme moment kan vi kun bifalde, at vejen derhen for de europæiske bilproducenter ikke bliver dyrere end højst nødvendig, da Rådet og Parlamentet senere på året udtalte, at udledningskravene for Euronorm 7 skal lettes. Vores holdning er, at det er langt bedre, at producenterne har forudsætningerne for at kunne investere i udvikling og produktion af elbiler, end at tvinge dem til at forfine noget, der alligevel har en udløbsdato.

Og at bilproducenterne, både de gamle som nye, satser på elbilteknologien, blev også klart i året, der gik. Nye mærker, ikke mindst de kinesiske, fortsætter med at ankomme og etablere sig i branchen via forskellige modeller og tilgange. At kineserne er en faktor, og vil være det i mange år frem, var tydeligt under årets eCarExpo, hvor DI Bilbranchen var partner, ligesom det også har fyldt løbende i vores pressearbejde og var hovedtemaet på seneste møde i DI Bilbranchens Executive Netværk.

Sikkerhedsstillelse – vi troede den var hjemme, men så…
Tilbage i marts kunne vi med glæde konstatere, at Motorstyrelsen var begyndt at efterleve kendelserne fra de to sager, som de tabte i Landsskatteretten i 2022. Nu kunne man få foretaget en konkret og individuel vurdering, hvorfor flere medlemmer har fået sat sikkerhedsstillelsen ned. Men Motorstyrelsens logik må være, at hvis man taber i retten, så er det lovgivningen, den er gal med. For i august modtog vi et lovforslag, hvor der lægges op til, at Skatteministeren i 2024 ophøjer Motorstyrelsens trappemodel til lov. DI Bilbranchen kan ikke læse forslaget på anden måde, end at man direkte ønsker at fjerne konsekvenserne af Landsskatterettens kendelser. Derfor har vi protesteret hårdt imod forslaget, og vi vil selvfølgelig orientere medlemmerne løbende om slagets gang i det kommende år.

Vi bevarer den konstruktive dialog med F&P
På skadesområdet holder vi fortsat en god dialog med Forsikring & Pension (F&P) om især udviklingen af Autotaks, herunder ønsket fra F&P om også at introducere et skadesopgørelsessystem for lastbiler - Stortaks. Vi ønsker at være en medspiller i forhold til at udvikle skadesområdet, og vi har oplevet, at vores tilgang har båret frugt ved at give en lang række konkrete resultater for vores medlemmer. Eksempelvis har F&P taget godt imod vores forslag om, at de skadesværksteder og forsikringsselskaber, der måtte ønske at aftale det, får muligheden for betaling af takseringsopgaven, som en naturlig del af Autotaks.

Vi har igen i år også fokuseret på at klæde vores medlemmer endnu bedre på til at kunne arbejde med skadesområdet. Det har vi bl.a. gjort ved at lancere et nyt Autotaks-område på vores hjemmeside med en helt ny vidensbank, ligesom vi på denne side har samlet en række offentligt tilgængelige prisindeks, som medlemmer kan anvende i deres individuelle aftaler og kontrakter med kunder.

Ny erfa-gruppe styrker forhandlerforeningerne
Det er velkendt, at DI Bilbranchen er i jævnlig individuel dialog med langt de fleste af landets forhandlerforeninger. I år udmøntede dette samarbejde sig i flere ting. Først udarbejdede vi i samarbejde med De Danske Bilimportører en FAQ, der giver et overblik over de konkurrenceretlige rammer for, hvad en forhandlerforening og en bilimportør må tale om. Dernæst besluttede vi, at samle alle forhandlerforeningerne til det første møde i det, der nu er vores nyeste erfa-gruppe. Bag beslutningen lå bl.a. et ønske fra mange medlemmer om at forstå juraen bag opsigelse af kontrakter og nye distributionsroller, herunder rollen som agent. Erfa-gruppen for forhandlerforeninger giver DI Bilbranchen mulighed for at give alle foreningerne de samme informationer på samme tid, ligesom det også giver deltagerne en mulighed for at udveksle erfaringer om juridiske problemstillinger såvel som inspiration til eventuelle kommercielle initiativer. Det var en stor fornøjelse at se og mærke deltagernes engagement, og vi ser frem til flere gode møder i det nye år.

.... og sidst, men ikke mindst
Så har vores uddannelsesdagsorden igen fyldt meget i vores arbejde. Vi har gennem vores gode samarbejder med uddannelsesinstitutionerne og via vores egne kommunikationskanaler løbende fået sat fokus på og fremhævet de store uddannelses- karrieremuligheder, som eksisterer i branchen. Ordningen ’Åben Virksomhed’ har været en kæmpe succes med over 100 tilmeldte medlemmer fra vores forening, og gennem vores engagement i kåringen af Årets Mekanikerlærling, ML-Prisen, ’DM i Skills’ og ’EuroSkills’ har vi igen i år bidraget til at få vores branche på lystavlen hos de unge mennesker – og deres forældre. Vi har også igen i år været med helt inde i maskinrummet, når branchens erhvervsuddannelser skulle opdateres eller nye videregående uddannelser udvikles. F.eks. fik karrosseriteknikeruddannelsen et løft med større fokus på bæredygtighed, og i december gik bilbranchens diplomuddannelse i ledelse i luften på Erhvervsakademi Aarhus.

Endelig vil jeg gerne sige tak til de over 300 fremmødte medlemmer og samarbejdspartnere, der mødte op 11. maj og gjorde DI Bilbranchens årsdag – Business as Unusual – til noget helt særligt. Husk allerede nu at sætte kryds torsdag den 16. maj 2024, hvor vi gentager succesen.

Jeg er holdt op med at gætte
Vores branche er mere foranderlig end nogensinde. Det er også grunden til, det aldrig har været mere spændende at gå på arbejde end nu. Det er ganske enkelt meget sjældent, at dagen forløber, som man troede det, da man tog hjemmefra om morgenen. Men lad mig alligevel prøve at komme med et par bud på, hvad der vil fylde i foreningens arbejde i det næste år.

Vores indsats for at fastholde den grønne omstilling af bilparken vil fortsætte. Som det er nu, står elbilerne til at få pålagt betydelig afgift i 2026. Det er i vores optik for tidligt, da elbilerne fortsat er dyrere at producere end biler med forbrændingsmotor, hvorfor vi bør fastfryse de lave afgifter på elbiler frem til 2030. Med fastholdelsen af bundfradraget i 2024 og 2025 er vi på vej, og jeg føler mig overbevist om, at næste år bliver det første år, hvor mere end halvdelen af de nye solgte personbiler vil være elbiler.

Krav til europæiske virksomheder om at rapportere på deres indsats i forhold til miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESG) kommer også til at fylde meget i det næste år. Selvom det kun er cirka hver tiende af foreningens medlemmer, der skal opfylde kravene, vil alle medlemmer opleve, at kunder og/eller samarbejdspartnere vil stille krav til området. I år har vi løbende orienteret medlemmerne om udviklingen, lavet en side, der samler DI’s ESG-tilbud, og haft et ESG-webinar målrettet bilforhandlere. Seneste skud på stammen er, at vi til januar 2024 afholder to ESG-workshops med det formål at kunne lancere det, som vi kalder et ”ESG-kit”, der vil henvende sig til alle medlemmer, både forhandlere af person-, vare- og lastbiler. Parallelt med det vil vores medlemmer i det nye år også kunne benytte portalen ’Klimaklar produktionsvirksomhed’, der nu åbnes for bilforhandlere, og trin-for-trin kortlægger virksomhedens CO2-udledning. Der er altså meget på vej på samme tid, og vi vil løbende orientere om arbejdet og resultaterne.

Spænd sikkerhedsselen og hold godt fast i rattet, der bliver rigeligt at se til i det nye år. Indtil da ønsker jeg alle medlemmer og samarbejdspartnere et godt og lykkebringende 2024.

Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk

Relateret indhold