DI Mener:

Arbejdsmiljø som konkurrencefordel

Danmark har et arbejdsmiljø i international topklasse. Det giver danske virksomheder en konkurrencefordel. Et godt arbejdsmiljø kræver ledelsens prioritering og medarbejdernes deltagelse.

Danmark har en mangeårig tradition for en høj arbejdsmiljøstandard, som bygger på virksomhedernes engagement. Et godt arbejdsmiljø øger kvalitet og produktivitet og er med til at skabe grundlaget for vækst. Et godt arbejdsmiljø er med andre ord en god investering, og DI arbejder for, at dårligt arbejdsmiljø aldrig må blive en konkurrenceparameter.

Arbejdsgiveren har ledelsesretten og derfor også hovedansvaret for et sikkert og sundt arbejde. Dette ansvar skal dog også løftes ved at både ledere og medarbejdere bidrager i indsatsen, og den enkelte medarbejder har et individuelt ansvar for at medvirke til et godt arbejdsmiljø og for sin egen generelle sundhed.

Bedre prioritering af tilsyn

DI arbejder på flere områder for, at Danmark kan bevare sine høje standarder inden for arbejdsmiljø. Det er blandt andet vigtigt, at regler er fagligt funderet, har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau og respekterer ledelsesretten.

Regler skal balanceres, så de både tager højde for behovet for ensartethed og for fleksibilitet; og så skal Arbejdstilsynet i højere grad prioritere tilsynsressourcerne, hvor tilsynet giver størst efterlevelse af regler for pengene. Det gælder f.eks. ulykker, støj og kemi.

Arbejdsskadesystemet skal samtidig fortsat kun anerkende sager med klar dokumentation for, at skaden skyldes arbejdet.

Indsats på EU-niveau

Langt de fleste danske arbejdsmiljøregler udspringer af fælles EU-regulering. Det er derfor også vigtigt med en indsats på europæisk plan.

På EU-plan arbejder DI for, at arbejdsmiljøregler om klassiske emner som kemi, støj og maskinsikkerhed bør være ens i medlemslandene, og EU’s regler bør understøtte dette.

Det er også vigtigt, at der på områder som ergonomi og psykisk arbejdsmiljø fra sag til sag vurderes, om der skal være mulighed for nationalt tilpassede implementeringer frem for mere ensartede regler.

I de tilfælde, hvor reglerne er fælles, er det også vigtigt at de bliver håndhævet ensartet. Der skal fortsat arbejdes for større grad af anerkendelse af uddannelser, der er med til at sikre et godt arbejdsmiljø, f.eks. truckcertifikat, mellem medlemslandene og en større grad af fælles europæiske "arbejdsmiljøuddannelser".

Anders Just Pedersen

Anders Just Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3686
  • Mobil +45 2949 4549
  • E-mail ajp@di.dk