DI Mener:

Mere mangfoldighed

Større mangfoldighed blandt iværksættere er en gevinst for virksomhederne, samfundsøkonomien og den enkeltes mulighed for at realisere sit potentiale.

Hvis vi vil udnytte det fulde udviklings- og forretningspotentiale, skal alle mennesker have lige muligheder for at kunne gøre deres drøm om etablering af en virksomhed til virkelighed.

Derfor skal iværksætterne i større omfang afspejle det omkringliggende samfund.

Bedst belyst er forskellen mellem kønnene. Fraværet af kvindelige iværksættere udgør et stort uudnyttet potentiale.

Derfor bør man starte her. Mere lighed mellem kønnene kan bane vejen for, at vi også får mere lighed inden for andre grupper.

DI foreslår, at:

  • Det offentlige erhvervsfremme går forrest for at skabe mere mangfoldighed i det danske iværk-sættermiljø
  • Virksomhederne kan hjælpe med at skabe et mere iværksættervenligt arbejdsmarked.

 

Publikationer

En ny iværksætterpolitik for Danmark

Læs hele udspillet
Sine Linderstrøm

Sine Linderstrøm

Teamleder