Getty Images
17.12.19 DAU Nyheder

Digital Reality – Er jeres virksomhed parat til VR/AR/MR-teknologi?

Hvis danske industrivirksomheder skal være digitale frontløbere inden for nye virtuelle teknologier, har vi brug for guidelines til at komme i gang. Nyt initiativ støttet af Industriens Fond viser dig hvordan.

Før sommerferien modtog DTU Bibliotek, Virsabi og KRING Innovation en bevilling på 4,2 mio. DKK fra Industriens Fond. Midlerne er givet til projektet ”Digital Reality” med det formål at hjælpe danske industrivirksomheder i gang med at anvende Virtual, Augmented og Mixed Reality - både internt i virksomhederne og ude hos kunderne.

Projektet støtter tre mellemstore danske virksomheder gennem et konceptudviklings- og pilotforløb over det næste år, og de udvalgte virksomheder er: DESMI (Nørresundby), Jorgensen Engineering (Odense), og Poul Johansen Maskiner (PJM) (Fårevejle). Ansøgningsprocessen sluttede i september, og deltagerne er blevet udvalgt på baggrund af deres virksomhedsprofil og digitaliseringsstrategi, samt deres engagement og mulighed for at allokere ressourcer gennem projektperioden.

Frem mod næste sommer vil projektteamet sammen med virksomhederne udvikle løsninger, der skal bidrage til optimering af arbejdsprocesser inden for områder som: Datavisualisering, service og vedligehold, virtuelt samarbejde, uddannelse og træning, samt kommunikation og salg. Vi har i regi af projektet udvalgt virksomhederne efter et princip om, at hver case skal kunne komme en bredere kreds til gode.

Når projektet afsluttes, vil den viden der er høstet undervejs blive præsenteret på den digitale platform: www.digital-reality.dk. Her vil danske industrivirksomheder kunne finde inspiration og vejledning til, hvordan de selv kan komme godt fra start med VR/AR/MR.

Team

”DIGITAL REALITY” PROJEKTTEAM: 

Virsabi: Jens Lauritsen, CPO (VR/AR/MR-udvikling), Marina Ejlertsen, Strategic Advisor (Projektledelse)

KRING Innovation: Carsten Ellegaard, Partner (Forretningspotentiale) 

DTU Bibliotek: Louise Koch, Akademisk medarbejder (XR-teknologi og Human Factors)

DELTAGENDE VIRKSOMHEDER:

DESMI: Specialister i udvikling og produktion af pumper og pumpesystemer. 

Jorgensen Engineering: Udvikling og produktion af udstyr og komplette systemer til emballagehåndtering.

PJM: Udvikling, produktion og montage af fabriksmaskiner til virksomheder indenfor et bredt felt af industrier.

Hvornår er VR/AR/MR den rette teknologi?

En af de klassiske udfordringer i industrien er hvordan ”nedetid” i produktionen kan reduceres. Hvis VR/AR/MR-teknologier skal vise deres nytteværdi her, er vi nødt til først at undersøge, hvorfor der opstår nedetid. Er det f.eks. en følge af et teknisk problem eller snarere et forståelsesproblem hos de medarbejdere, der betjener systemet?
Hvis det drejer sig om det sidste, så skal vi måske sætte ind med virtuel træning før medarbejderen står i maskinrummet.

Vi vil også gerne vide noget om, hvilken effekt virksomhederne forventer sig af en ny VR/AR/MR-løsning, og hvordan de agter at tage den ny teknologi i brug. Skal teknologierne kun anvendes, når der opstår et akut problem, eller skal medarbejderne lære at integrere disse mere naturligt i deres arbejdsdag, og er de parate til denne omstilling?

Der kan også være en lang række problemstillinger omkring Human Factors, ergonomi og sikkerhed, som er vigtige at få afklaret. Kan man f.eks. uden videre tage nyt udstyr med ind i produktionshallen, og vil et par Mixed Reality briller mindske brugerens udsyn og dermed sætte ham eller hende i en potentiel farlig situation?

Derudover debatterer vi aspekter omkring den digitale sikkerhed og cybersecurity, f.eks. i forhold til når der skal kunne udveksles data imellem flere typer af systemer, og hvordan man her sikrer en helhedsorienteret løsning, der ikke er sårbar overfor hacking udefra.

Start med fokus på kerneproblemet, dernæst løsningen:

I perioden fra oktober og frem til jul deltager hver virksomhed i en række workshops, hvor de beskriver typiske arbejdsprocedurer og identificerer kerneområder, hvor inddragelse af VR/AR/MR vil være en hjælp i dagligdagen. Vi arbejder sammen ud fra co-creation proces, og inddrager både ledelse, medarbejdere og kunder i arbejdet mod at finde frem til, hvor brug af VR/AR/MR kan give mest værdi. Når denne fase er afsluttet, går Virsabi, der har bred erfaring med udvikling af VR/AR/MR-applikationer, i gang med at skabe prototyper til hver af de valgte virksomheder.

Sideløbende med hele denne proces arbejder DTU Bibliotek med at finde metoder til at teste, hvilken værdi det har for virksomhederne at implementere VR/AR/MR-løsninger. Både på kort og langt sigt er målet med projektet, at gøre danske industrivirksomheder mere konkurrencedygtige. Men VR/AR/MR kan brugt rigtigt også anspore til større engagement og arbejdsglæde, og det er i høj grad også, hvad vi tilstræber med Digital Reality projektet.

 

Forfattere

Marina Ejlertsen, Virsabi

Louise Kock, DTU

Simon Klinzing Nielsen
Skrevet af:

Simon Klinzing Nielsen

Relateret indhold