30.12.19 DAU Nyheder

XR skal styrke samarbejde i virksomhederne

Unity Studios har udviklet en platform, som skal gøre det nemmere for virksomheder at integrere Virtual Reality, Augmented Reality og Mixed Reality som en del af daglige arbejdsprocesser på deres rejse gennem den digitale transformation.

På baggrund af studier og tendenser i de løsninger der efterspørges, har Unity Studios udviklet platformen Synergy, som sigter efter at løse 80% af alle virksomheders XR-behov. 

Udvikling og implementering af skræddersyede IT-løsninger er normalt ikke nemt og billigt, det samme gælder for XR. For mange virksomheder er budgetter og ressourcer ofte årsagen til, at de ikke kan være med på den digitale rejse i et højt nok tempo, hvilket er kritisk i et globalt konkurrencepræget marked. Dette er udfordringer som Unity Studios nu forsøger at komme til livs med en ny SaaS XR-platform, som samler tre standardiserede XR-produkter, Synergy Discover (en AR mobil app), Conference (en VR møde app) og Operate (en MR app) med én fælles, sikker og skalerbar backend, styret via Synergy Manager. Synergy er udviklet i samarbejde med ledende aktører i forskellige industrier, som alle har testet de tre produkter og bidraget med feedback.

Værdiskabende XR?

Forestil dig at din virksomhed er i færd med at udvikle f.eks. et nyt pumpesystem eller en ny maskine. I den indledende proces, kan det være afgørende for designere og udviklere nemt at kunne visualisere 3D-modeller af komponenter eller hele maskiner. Disse modeller kan ligeledes bruges i præsentationer for interne og eksterne interessenter, og visualisere perspektiverne i det nye projekt.

Her vil Augmented Reality med fordel kunne implementeres i forbindelse med både udvikling og design, samt spille en afgørende rolle i forbindelse med præsentationer for interessenter. Under den indledende udviklings- og designfase, vil udviklere og designere have mulighed for at visualisere, placere og interagere med komponenterne eller hele systemer og maskiner i 3D-modeller i fuld størrelse, i deres tiltænkte miljøer. Ved at visualisere og evaluere prototyper gennem AR, har man altid de nødvendige redskaber lige i baglommen i kraft af en ganske almindelig smartphone eller tablet. Dette gør det nemt at samarbejde og få feedback fra interessenter og kunder på et tidligt stadie, i forbindelse med udvikling og design, hvilket sikrer en hurtigere udviklingsproces, bedre produkter samt store besparelser.

Ligeledes kan AR bruges i forbindelse med indledende præsentationer for interne og eksterne interessenter, idet man nemt kan give interessenterne mulighed for at interagere med prototyper, hvilket tillader mere spændende og engagerende præsentationer.

Gennem Synergy Manager kan de enkelte medarbejdere nemt tilføje indhold, til deres private backend og se det øjeblikkeligt på Synergy Discover, hvilket gør Synergy Discover til et effektivt redskab til visualisering og placering af designs og prototyper. Endvidere sikrer Synergy-backend også, at alle altid bruger de samme og mest opdaterede modeller, i kraft af at dataen hentes fra samme sted.

Virtual Reality kan forbedre samarbejde på tværs af lande

I globale industrivirksomheder er der i forbindelse med produktudvikling et stort behov for samarbejde mellem designere, ingeniører, forretningsudvikling og beslutningstagere på tværs af lokationer og landegrænser. Virtual Reality tillader interaktion og forståelse på et nyt niveau, sammenlignet med onlinemøder som Skype, Teams eller Zoom. Igennem et komplet VR-miljø, hvor medarbejdere på tværs af deres fysiske placering, kan interagere og samarbejde, næsten som hvis de stod i samme virkelige rum. Derudover kan de hver især inddrage 3D-modeller, Pdf’er, billeder og videoer i det selvdesignede ”mødelokale”, som jo også kan være et fabriksgulv. Dette skaber fundamentet for væsentlig optimeret kommunikation og bedre beslutningsprocesser, samt giver markante besparelser forbundet med rejseomkostninger, eventuelle fejl eller ekstra udviklings-irritationer i forbindelse med miskommunikation.

Alt dette er muligt gennem Synergy Conference, der er en multiuser VR-applikation, som derudover gør det muligt at optage mødet i 3D. Dette giver hver enkelt medarbejder mulighed for at genopleve mødet, samtaler og præsentationer, som de kan have misset eller ønsker genopfrisket.

Når pumpesystemet eller maskinen, som omtalt tidligere, skal markedsføres og sælges, kan man med fordel igen benytte Augmented Reality, i forbindelse med produktvisualiseringer og kundepræsentationer, med henblik på at engagere og motivere sælgere, kunder og andre interessenter i købsprocessen. Igennem AR er det muligt at få digitale og interaktive 3D-produktkataloger direkte på sælgerens og kundens smartphone eller tablet. Her kan de se og interagere med, hvordan det færdige produkt passer ind i deres tænkte omgivelser, ligesom de via video og produktinformation kan få en bredere fornemmelse og forståelse af produktets egenskaber.

Fakta om virtuelle virkemidler

Extended Reality (XR) - En overordnet betegnelse for alle virkelige og virtuelle kombinerede miljøer/simulationer. 

Augmented Reality (AR) - Virtuelle objekter kan tilføjes som et lag ovenpå den virkelige verden. Fx via et smartphone- eller tabletkamera.

Virtual Reality (VR) - Et komplet virtuelt miljø. Opnås gennem et VR headset.

Mixed Reality (MR) - En kombination af den virkelige og virtuelle verden, hvor virkelige og virtuelle objekter interagerer med hinanden. Opnås eksempelvis gennem en Microsoft HoloLens.

Digitale produktkataloger kan desuden bruges internt til at bringe virksomheden tættere sammen, da alle medarbejdere får mulighed for at opleve og medbringe virksomhedens produkter i 1:1 størrelse og derved få en bedre forståelse for, hvad virksomheden laver, hvilket kan give stor værdi i f.eks. en onboarding proces.

Efter et produkt, pumpesystem eller maskine er solgt og installeret hos en kunde, er det med Synergy Operate muligt at tilbyde Mixed Reality guidet SOP’er (Standard Operation Procedures) til medarbejderen, som bruger produktet. Dette er et væsentligt mere intuitivt og effektivt værktøj end en kompleks tekst manual, som sjældent bliver brugt alligevel. Fremfor at sende en teknisk ekspert ud til destinationen, kan man i forbindelse med service og vedligeholdelse, hvor en on-site tekniker mangler ekspertviden, med fordel integrere Mixed Reality i service af komplicerede systemer og maskiner.

Gennem MR er det muligt at tilbyde remote-support gennem en Microsoft HoloLens brille, som bæres af on-site teknikeren. Gennem brillen kan en fjern-ekspert, lokaliseret hvor som helst i verden, få adgang til on-site teknikerens synsfelt, og derigennem samarbejde med teknikeren i forbindelse med problemløsning.

Udover at guide via video og tale, kan eksperten uploade 3D-modeller, manualer, tekst og video et ønsket sted i teknikerens synsfelt, som teknikeren derfra har fuld adgang til. Yderligere er det muligt at aktivere realtime IoT data dashboards og fastgøre dem, hvor brugeren måtte finde det optimalt.

Dette betyder store besparelser relaterede til downtime, rejseomkostninger og færre rejsedage for tekniske eksperter i forbindelse med service og vedligeholdelse af systemer og maskiner. Da en on-site tekniker og ekspert samarbejder om opgaven, resulterer det desuden i en høj grad af vidensdeling, som klæder on-site-teknikeren bedre på til, at løse problemer i fremtiden.

Her kan virksomheder gennem Synergy Manager igen selv tilføje alt indhold til Synergy Operate, hvilket sikrer at support-sessioner og træning er effektiviseret og standardiseret, for at opnå den mest effektive læringsproces.

Om Unity Studios og forfatter

Unity Studios et kreativt udviklings- og konsulenthus indenfor interaktive 3D-teknologier, med fokus på Virtual Reality, Mixed Reality og Augmented Reality. Unity Studios’ prisvindende løsninger skaber stor værdi for både medarbejdere og organisationer på verdensplan, ved at forbedre beslutningsprocesser, time-to-market-løsninger, kommunikation, læring, medarbejdertilfredshed samt organisatorisk effektivitet samtidigt med at omkostninger reduceres. Siden August 2017 har Unity Studios været den første certificerede Microsoft HoloLens Agency Partner i Skandinavien.

Artiklen er skrevet af Mathias Riisgaard, PR & Communications, Unity Studios

Morten Lund Jensen
Skrevet af:

Morten Lund Jensen

Relateret indhold