DI's websystemer er lukket for login søndag d. 26. maj pga. vedligeholdelse. Arrangementstilmelding og øvrige loginfunktioner vil være utilgængelige.

Arbejdstilladelser

Reglerne for, om en medarbejder fra udlandet har brug for en opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark, afhænger af medarbejderens statsborgerskab, og hvad medarbejderen skal arbejde med i Danmark.

Medarbejdere med statsborgerskab fra et EU/EØS-land eller Schweiz behøver som udgangspunkt ikke en opholds- og arbejdstilladelse, men kan påbegynde arbejde straks efter indrejsen.

Medarbejdere fra lande uden for EU/EØS (tredjelande) skal som udgangspunkt have en opholdstilladelse, en arbejdstilladelse og et visum for at kunne indrejse i Danmark. De kan få arbejdstilladelse efter forskellige ordninger. Ordningerne indeholder forskellige krav til medarbejderens uddannelse, type af arbejde i Danmark og den løn, medarbejderen vil få for arbejdet i Danmark.

Det er virksomhedens ansvar, at medarbejderen har gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Hvis en udenlandsk medarbejder arbejder i Danmark uden opholds- og arbejdstilladelse, risikerer virksomheden at blive straffet med bøde, og medarbejderen risikerer at blive udvist af landet.

For medlemmer

I dybden med arbejdstilladelser

Få svar på, hvem der har ansvaret for, at den udenlandske medarbejder arbejder lovligt i Danmark, hvilke myndigheder der behandler opholds- og arbejdstilladelse, hvordan virksomheden sikrer, at medarbejderen fra udlandet har en gyldig arbejdstilladelse i al den tid, medarbejderen er ansat i virksomheden, om der er forskel på et visum og en opholds- og arbejdstilladelse – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 16.04.19

Har du brug for rådgivning?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp. 

Juravagten

Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00-17.00

Telefon: 3377 3377

Mail: jura@di.dk

Relateret