Arrangement

Dialogmøde 09-03-2021 Køge Kommune

Det skal være let at drive virksomhed i Køge Kommune!
Det er ambitionen for Køge Kommune, som inden for en overskuelig årrække stræber efter at ligge helt i toppen, når det gælder  erhvervsvenlighed og vækst. Det er et seriøst og ambitiøst mål – men med nye idéer og en fælles dialog med erhvervslivet i lokalområdet er det realistisk at opnå.

Program:
Velkomst
v. Formand Carsten K. Jensen, DI Roskilde/Køge Bugt

Køgeområdets vækstrejse og dialog om fremtidig udvikling
Kommunen fortæller om erhvervsinitiativer, der er gennemført i det forgange år, samt nye initiativer og politiske idéer, der skal fremme erhvervsvenligheden i lokalområdet.
v. Borgmester Marie Stærke og kommunaldirektør Peter Frost, Køge Kommune.

DI's måling af temperaturen for erhvervsklimaet i Køge Kommune
v. Chefkonsulent Anders Hjorth Jensen, DI

Intro til gruppearbejde om god erhvervsservice og fremtidens erhvervsudvikling
v. Adm. direktør Allan Munch, Connect Køge

I grupper drøftes:
* Hvordan opleves kommunens kontakt og information til virksomhederne?
* Hvordan opleves Køge Kommunes udgifts- og skatteniveau set i forhold til serviceniveauet?
* Hvordan opleves den lokale sagsbehandling, og hvordan sikrer vi en fælles erhvervsservice fra kommunen i topklasse?

Opsamling i plenum. Dine input til fælles veje til vækst i Køge kommune 

Afslutning ved Marie Stærke og Carsten K. Jensen  

Susanne Munk Jørgensen

Praktisk ansvarlig

  • Direkte +45 3377 3924
  • Mobil +45 3016 6520
  • E-mail sul@di.dk

Anders Hjorth Jensen

Fagligt ansvarlig

  • Direkte +45 7216 0160
  • Mobil +45 2713 4989
  • E-mail aje@di.dk