Kursus

Køre- og hviletid og brug af takograf

I ATL møder vi efterhånden mange transportvirksomheder, der har godt styr på køre- og hviletidsbestemmelserne, men ofte halter det lidt, når det drejer sig om betjening af takografen og administration af de digitale data. Og det er ikke underligt, for reglerne er komplicerede.

På vores kursus i køre- og hviletid får du derfor en grundig indføring i, hvordan du sammen med virksomhedens øvrige ansatte overholder køre– og hviletidsreglerne. Vi sikrer, at du er klædt på til at kunne instruere chauffører og øvrige medarbejdere i takografens korrekte funktion, samt at du har kontrolprocedurer til at sikre, at reglerne bliver overholdt.

Vi gennemgår:

• Køre- og hviletidsreglerne – inklusive de seneste ændringer i vejledning om undtagelser på området og forslag til ændringer af sanktioner for overtrædelser

• Eksempler på overtrædelser af reglerne som du sagtens kan undgå

• Kravene til håndtering af diagramark og data fra det digitale kontrolapparat

• Blandet kørsel (kørsel som skiftevis er omfattet og undtaget af reglerne), som erfaringsvis volder store problemer

• Hvordan man forholder sig i forbindelse med virksomhedskontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

• Bødekataloget på området

• Endelig får du en vejledning i brug af TachoWeb – ATL’s tilbud til medlemmerne – der er den ”nemme” løsning til håndtering af virksomhedernes digitale data.

KURSET HENVENDER SIG TIL:

Ejere af eller ledende ansatte i virksomheder, som er omfattet af køre– og hviletidsreglerne. Det er bl.a. vognmænd, kørselsledere, disponenter og andre medarbejdere i transport– og logistikvirksomheder, der planlægger, disponerer og kontrollerer køretøjer og mandskab.

Ansvarlig for kurset: Bent Bejstrup

Undervisere: Bent Bejstrup og Morten Bøjesen

Sanne Trasborg

Praktisk ansvarlig

  • Direkte +45 3377 4724
  • Mobil +45 3016 6551
  • E-mail satr@di.dk

Bent Bejstrup

Underviser

  • Direkte +45 3377 4781
  • Mobil +45 2120 5030
  • E-mail bebe@di.dk