Kursus

Den nye ferielov

Den nye ferielov trådte i kraft den 1. september 2020, og det er vigtigt at have styr på de nye regler. På tidspunktet for afholdelse af kurset vil den overgangsordning, der løber fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, være overstået, og derfor vil fokus på dette kursus være et andet end tidligere. Derfor kan du deltage igen, selv om du har deltaget på et tidligere ATL-kursus om den nye ferielov.

Overblik over reglerne i den nye ferielov

Som på tidligere kurser vil vi gennemgå reglerne i den nye ferielov, der på tidspunktet for kursets afholdelse vil være trådt i kraft. Du får overblik over, hvilke regler der er nye, og på hvilke områder ferieloven fortsætter uændret.

Jeres medarbejdere vil på tidspunktet, hvor kurset holdes, være overgået til at holde ”samtidighedsferie”. På kurset får du gode råd og praktisk vejledning til de udfordringer og den praksis, I som virksomhed særligt bør have fokus på, efter loven træder i kraft.

Endvidere vil vi gennemgå, hvordan I skal forholde jer i forhold til de feriemidler, der skal indefryses, og samspillet med Lønmodtagernes Feriemidler.

KURSET HENVENDER SIG TIL

Kurset er for alle medarbejdere, der arbejder med løn og ferie, og som ønsker en indføring i de nye regler med fokus på den praktiske håndtering.

Afmeldingspolitik

Alle tilmeldinger til arrangementet afmeldes uden omkostninger, når det sker 3 arbejdsdage, før arrangementet afvikles. Sker afmelding mindre end 3 arbejdsdage, før arrangementets afvikles, og/eller en deltager udebliver fra deltagelse, pålægger ATL et gebyr på kr. 500,- ekskl. moms for halvdagskurser og kr. 1000,- ekskl. moms for heldagskurser. Gebyret dækker vores afholdte omkostninger til forplejning, lokaleleje, administration m.m. Afmelding skal ske skriftligt via mail til atl@di.dk og skal være os i hænde senest kl. 12.00 på dagen for den angivne frist.

Underviser

Stine Laursen

Chefkonsulent, advokat

  • Mobil: +45 2257 2053
  • Direkte: +45 3377 3342
  • E-mail: stla@di.dk
Natasha Corina Nauth-Misir

Natasha Corina Nauth-Misir

Sekretær

  • Direkte +45 3377 4502
  • Mobil +45 5213 2387
  • E-mail ncnm@di.dk