Netværk

Kom i gang med strategi for bæredygtighed i din virksomhed

På dette branchespecifikke forløb med seks møder for virksomheder i træ- og møbelbranchen kommer du i gang med bæredygtig forretningsudvikling med udgangspunkt i verdensmålene

Sæt gang i det strategiske arbejde og udvikl din forretning med udgangspunkt i verdensmål og bæredygtighed. Forløbet på seks møder kører med fast deltagergruppe (eksklusivt for medlemmer
af Træ- og Møbelindustrien), og der bliver masser af tid til involvering og vidensdeling blandt deltagerne.

På forløbet vil du få indsigt i de 17 verdensmål og forståelse for forretningsmulighederne for din virksomhed, så du kan skabe resultater med bæredygtig forretningsudvikling.

Du får inspiration, viden og konkrete værktøjer fra eksperter til selv at komme i gang i din virksomhed, indblik i andre virksomheders erfaringer og mulighed for at sparre med eksperter og andre ledere og specialister i netværket. Du får masser af viden og redskaber til:

· Forretningsudvikling
· Strategi
· Medarbejderinvolvering
· Måling og rapportering inkl. miljøvaredeklarationer og livscyklusanalyser
· Effektiv kommunikation
· Mulighed for sparring og videndeling med eksperter og de andre deltagere

Forløbet faciliteres af TMI i samarbejde med DI’s afdeling for bæredygtig forretningsudvikling og bliver en blanding af oplæg fra eksperter på området og erfaringer fra virksomheder (både fra træ- og møbelbranchen og fra andre brancher).

Målgruppen for forløbet er ledere og specialister med ansvar for bæredygtighedsarbejdet i virksomheden. I kan godt deltage flere personer fra en virksomhed. Forløbet er udelukkende for medlemsvirksomheder i Træ- og Møbelindustrien.

Første møde holdes i Århus (præcis lokation følger), efterfølgende møder holdes som udgangspunkt hos de deltagende virksomheder.

Mødedatoer:
30. november 2022
10. januar 2023
9. februar 2023
7. marts 2023
20. april 2023
16. maj 2023

Fristen for tilmelding til forløbet er 14. oktober 2022. Forløbet kræver deltagelse af minimum 15 personer, og vi forbeholder os ret til ikke at igangsætte forløbet, hvis færre deltagere er tilmeldt ved fristens udløb.

Pris:
Kun for TMI-medlemmer 5000 kr. ekskl. moms.

Møder i netværket

  • Møde 1: Verdensmål som forretningsmulighed

   Verdensmålene repræsenterer nye markedsmuligheder på anslået 70 mia. kr. om året på verdensplan og cirka 400 mia. kr. for dansk erhvervsliv. For at få andel i dette marked er det vigtigt at fokusere på de verdensmål, hvor din virksomhed har størst mulighed for at tilbyde løsninger.

  • Møde 2: Vision og langsigtede målsætninger

   Langsigtede målsætninger sikrer fælles retning og gør dine bæredygtighedsindsatser synlige og konkrete for alle i og uden for virksomheden. De langsigtede målsætninger bidrager til, at alle arbejder mod samme mål. Langsigtede målsætninger sikrer fælles retning og gør dine bæredygtighedsindsatser synlige og konkrete for alle i og uden for virksomheden. De langsigtede målsætninger bidrager til, at alle arbejder mod samme mål. Er man rigtig ambitiøs, indarbejder man bæredygtighed i virksomhedens overordnede vision. Hvad er jeres eksistensgrundlag og formål – hvad bidrager I til, og hvilken udfordring er I med til at løse? En vision skal kunne beskrive virksomhedens eksistensgrundlag og "purpose" samt skabe den overordnede retning. Den overordnede vision binder alle de strategiske indsatser og målsætninger sammen samt forstærker virksomhedens brandingværdi, øger medarbejdertiltrækning og -engagement. Det kan desuden tiltrække partnere og kunder samt være igangsætter for udvikling og innovation. På dette møde arbejder vi med metoder, der gør det nemmere for dig at sætte langsigtede visioner.

  • Møde 3: Måling og rapportering/CSR – orden i eget hus

   Når din virksomhed vil bidrage til en mere bæredygtig udvikling, skal I også måle og rapportere, hvordan I gør det. Det er en vigtig opgave, der skal sikre troværdighed ift. virksomhedens arbejde, og derfor indbefatter det også en bevidsthed om virksomhedens negative indflydelse på verdensmålene. Dette møde sætter fokus på, hvad I bør være opmærksom på, når I skal i gang med at måle og rapportere på jeres bæredygtighedsindsatser både i forhold til verdensmål, kommende krav fra EU og ESG (dvs. miljøforhold, socialt ansvar og virksomhedsledelse) Vi gennemgår metoder – herunder livscyklusanalyser, miljøvaredeklarationer (EPD) og branchenære redskaber som klimascreeningsværktøjet Målbar og EPD-generatoren fra TMI. Vi hører også, hvad andre virksomheder gør, når de måler og rapporterer om deres bæredygtighedstiltag.

  • Møde 4: Medarbejderengagement og intern involvering

   Det strategiske arbejde med verdensmålene vil kun lykkes, hvis hele organisationen er med på rejsen og kender destinationen. Hvis salgsfunktionen ikke forstår værdien af virksomhedens bidrag til bæredygtighed, bliver den ikke solgt. Hvis indkøbernes krav til leverandører ikke er i overensstemmelse med virksomhedens arbejde med verdensmål, vil det virke utroværdigt. Dette møde sætter fokus på, hvorfor og hvordan du kan involvere hele organisationen i det strategiske arbejde med bæredygtighed. Du hører om de gode eksempler og får mulighed for at arbejde med, hvordan du selv kan skabe engagement i din organisation.

  • Møde 5: Kommunikation – undgå greenwashing

   Kommunikér bæredygtighed og grøn omstilling uden at falde i greenwashing-fælden. På dette møde har vi fokus på, hvordan du kan kommunikere om din bæredygtige vision og dine produkter på en ansvarlig og troværdig måde, så du kan høste de konkurrencefordele, der ligger i at arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling. Du vil bl.a. møde vores jurist med speciale i markedsføringslovgivningen og grøn markedsføring samt drøfte forskellen på lovkrav og folkedomstolen.

  • Møde 6: Muligheder for udvikling og partnerskaber

   Der er en global efterspørgsel efter bæredygtige løsninger, og verdensmålene kan bruges som løftestang til udvikling og nye markedsmuligheder. På dette møde sætter vi fokus på, hvordan partnerskaber skaber innovation og drivkraft i virksomheden med udgangspunkt i verdensmålene. Du får kendskab til gode eksempler, hvor partnerskaber har medført til nye forretningsmuligheder.

Anne-Louise Graves Sandby-Møller

Anne-Louise Graves Sandby-Møller

Chefkonsulent

Fagligt ansvarlig

Didde Rishøj

Didde Rishøj

Chefkonsulent

Fagligt ansvarlig

Hanne Delfs

Hanne Delfs

Koordinator

Praktisk ansvarlig