Arrangement

Sådan bruger Mærsk XR-teknologi til at løfte deres forretningsmodel

Besøg en af Danmarks største virksomheder, Mærsk, og få dybere indsigt i, hvordan de har taget den banebrydende XR-teknologi til sig.

XR-teknologi - paraplybegrebet for VR, AR og MR, der fusionerer den fysiske og virtuelle verden - har i de senere år udvist et enormt potentiale til at kunne simplificere arbejdsgange ved at blande virkelighed med det virtuelle. Det åbner døren for et hav af muligheder i bl.a. industrien, hvor vi ser et stigende antal use-cases inden for digitale tvillinger, minimering af ressourcer og nemmere træning af medarbejdere.   

På mødet fremlægges en række use-cases med konkret inspiration til at anvende teknologien. Derudover belyses, hvordan man som virksomhed kommer i gang og videre i forhold til organisation, kompetencer mv.  ved brug af XR-teknologierne.

Mødet gennemføres som led i DI Produktion og DI Digitals Industri 4.0-møderække, der har fokus på udfordringer og løsninger i forbindelse med digital transformation og implementering af New Factory.    

Møderækken søger at skabe rum for videnspersoner på strategisk og ledelsesmæssigt niveau, som her kan diskutere udfordringer og muligheder i forbindelse med digital transformation. Møderne skal derfor ikke blot gøre deltagerne klogere på de enkelte teknologier, men anvendes til sparring og diskussion omkring potentialer og barrierer herunder organisatoriske udfordringer eller ændrede markedsvilkår.

Program for dagen

  • 10:00 Velkomst

   Ved DI og Mærsk

  • 10:05 Præsentationsrunde af deltagere

  • 10:20 Oplæg om Industri 4.0

   Ved DI

  • 10:30 Sådan anvender Mærsk XR

   V. Per Larsen , Head of Innovation, Mærsk Training

  • 11:00 Et dyk ned i mulighederne – hvad er XR, og hvad kan det bruges til?

   V. Jakob Søderberg, CSO, SynergyXR 

  • 11:30 Frokost

  • 12:15 Besøg i MÆRSKs simulationscenter og afprøvning af XR-teknologierne

  • 13:15 Perspektivering: hvad er fremtidens teknologier, og hvilken betydning har de for industrier

   V. Therkel Sand Therkelsen, Founder, Realitet

  • 13:45 Faciliteret plenumdiskussion/ Q&A

  • 14:00 Tak for i dag!

Maria Helena Birkman Smith

Maria Helena Birkman Smith

Konsulent

Jette Nøhr

Jette Nøhr

Seniorchefkonsulent