Arrangement

Efterisolering med fokus på typehuse, småhuse og enfamiliehuse

Der forekommer ofte flere muligheder for store miljømæssige og økonomiske besparelser ved efterisolering af småhuse, især typehuse opført 1960-80  

Indhold
På kurset vil du høre om efterisolering ved brug af trækonstruktioner. Der lægges vægt på at vise detaljer, der er byggeteknisk korrekte og bygbare.

Du vil blive indført i:
Efterisolering af strøgulve
Fugtens betydning for trægulve
Udvendig efterisolering af ydervægge (hulmure, massive vægge og træskeletvægge)
Indvendig efterisolering af ydervægge (træskeletvægge)
 - Vinduesudskiftning, herunder evt. ny understøtning af toprem
 - Efterisolering af tage
 - Uudnyttet tagrum med gitterspær
 - Hanebåndsspær, herunder skunke, skråvægge og hanebåndsloft
 - Paralleltage, herunder flade tage

Målgruppe
Mestre, konstruktører og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Kurset er gratis for Træsektionens og Snedkersektionens medlemmer, da disse sektioner yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 860 kr. ekskl.

Afmeldingsbetingelser
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. DIs afmeldingsbetingelser er gældende.

Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfrit.
Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen.
Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.  

Monica Kure Sørensen

Praktisk ansvarlig

  • Direkte +45 7216 0126
  • Mobil +45 5218 5917
  • E-mail moks@di.dk

Jesper Salling Nielsen

Fagligt ansvarlig

  • Direkte +45 7216 0231
  • Mobil +45 2020 3636
  • E-mail jesn@di.dk