Arrangement

DEA Generalforsamling 2021

Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne følgende:


1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det sidste års regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Valg til bestyrelse
6. Valg af medlemmer til DI's generalforsamling
7. Indkomne forslag fra medlemmerne
8. Eventuelt

 

 

Hans Peter Slente

Fagligt ansvarlig

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk

Dorthe Aubertin

Praktisk ansvarlig

  • Direkte +45 3377 3364
  • Mobil +45 5213 2313
  • E-mail dpba@di.dk