Kursus

RPA skalering

Sådan sikrer du, at jeres administrative robotter bliver ved med at være en succes

Peter Nyvang Lager (DI) og Christoffer Palsgaard (Droids Agency) fortæller om kurset RPA skalering

Formålet med kurset er at give dig viden og kompetencer til at tage det næste skridt i jeres RPA-rejse og dermed sørge for, at robotterne fortsat skaber værdi for virksomheden.

Hvad lærer jeg på kurset?

RPA-rejsen slutter ikke, selvom I er lykkedes med at automatisere de første 2-5 processer. I stedet starter et nyt kapitel, hvor I skal lægge en plan for styringen, det tekniske set up, håndteringen af pipeline og meget mere.

På kurset får du derfor bl.a. værktøjerne til at:

 • Håndtere jeres pipeline, så I får størst gevinst
 • Strukturere robotterne, så I bl.a. ved, hvem der er involveret hvornår
 • Sætte et team med de rigtige kompetencer til at skalere RPA-rejsen
 • Skabe en hybrid strategi, der imødekommer fordelene ved samspillet mellem flere automationsplatforme.

Hvem er kurset relevant for?

Kurset henvender sig til dig, der har ansvar for de administrative robotter i en virksomhed med 1-2 års RPA-erfaring. I har automatiseret de mest oplagte processer og skabt den umiddelbare værdi, men har brug for værktøjer til fortsat at skabe succes.

På kurset har vi fokus på, hvordan I arbejder og strukturerer RPA-rejsen. Jeres RPA-leverandør er derfor mindre vigtig, da værktøjerne kan bruges, uanset om I anvender UiPath, Blue Prism eller en tredje teknologi.
Vi udfordrer dig med øvelser og diskussion, så du kan blive den store drivkraft og årsag til, at jeres RPA-rejse bliver en kæmpe succes.

Struktur og undervisningsform

Vi strukturerer kurset, så der kun er få deltagere per hold for at imødekomme den enkelte virksomheds behov. Vi sender derfor et spørgeskema ud inden kurset for at identificere behovene.

Efter kurset laver vi en opfølgning, der skal hjælpe jer godt ind i den næste fase af RPA-rejsen. Det kan eksempelvis være via:

 • En fokuseret workshop
 • Sparring i forhold til pipeline management
 • Rådgivning i forhold til licensindkøb
 • Udformning af skabeloner til dokumentation eller metoder

Undervisningsformen består af teoretiske oplæg fra Droids Agency, et caseoplæg fra en virksomhed samt diskussion og øvelser blandt jer deltagere.
Du får også mulighed for at få et konkret indtryk af aktiviteterne, der skal til for at fortsætte RPA-succesen.

Kursusdagen indeholder følgende emner:

 • Hvordan skaleres RPA med succes
 • Hvilke udfordringer kan man støde på ved skalering af RPA
 • Hvilke organisatoriske overvejelser forudsætter en succesfuld og skalerbar RPA-rejse
 • Hvornår bør man gentænke sin governance model
 • Overvejelser ved køb af licens, serveropsætning
 • Virksomhedsoplæg – skalering af RPA-rejsen
 • Hvornår er hybridsstrategi en mulighed
 • Hvad er det naturlige next step på RPA-rejsen

Johan Stauner Bill

Underviser, DI

Direkte +45 33 77 46 27
Mobil +45 20 34 42 51
E-mail jobi@di.dk

Mathilde Ficher

Sekretær

Direkte +45 3377 4970
Mobil +45 5213 2403
E-mail matf@di.dk