Arrangement

AI og data - hvordan får du styr på det?

Kom med når TechDIalog denne gang gør dig klogere på, hvordan du får styr på AI og data

AI er ikke bedre end kombinationen af de data der anvendes, og den måde man træner sine modeller på. Heri indgår bl.a. overvejelser om datakvalitet, legalitet, etik, bias, modelpræcision etc. Der er derfor behov for at få sikkerhed for, at der er styr på alle elementer i processen fra at skaffe data til at udstille modellens resultater, og behov for at få oparbejdet en generel forståelse af AI og hvordan vi arbejder med den. Der skal med andre ord, indføres og håndhæves AI governance og videreuddannes medarbejdere. Men hvordan får man styr på det?

Dette emne stiller vi skarpt på, når TechDIalog inviterer ind til et morgenmøde den 28. november kl. 9:00 – 10:30, med spændende oplæg fra Inspari, 2021.ai og Københavns lufthavn, hvor vi skal tale om, hvordan vi kan træne og anvende AI-modeller på en måde der sikrer at vi hele tiden har styr på processen. 

Maria Helena Birkman Smith

Maria Helena Birkman Smith

Konsulent